Sinds jaar en dag is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Dokkum bezig om activiteiten te ontplooien die als doel hebben mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.

 

De IEC is een organisatie die gesteund wordt door diverse kerken en gemeenten uit Dokkum, n.l.:

 

 De PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)
 De Christelijke Gereformeerde kerk
 De Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
 Baptisten Gemeente De Ontmoeting
 Vergadering van gelovigen(Rehoborth)
 Evangeliegemeente De Ark
 Christengemeente Filadelfia
 De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

 

Leden van bovenstaande gemeenten hebben zitting in de IEC als vertegenwoordiger van hun gemeenten. De opdracht die we van de verschillenden gemeenten mee hebben gekregen is om kerkoverstijgende activiteiten te ontplooien met als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast is het ook van belang om de achterban, de deelnemende kerken en gemeenten aan te sporen tot evangelisatie.